Forside  6 Behandling med kurativ intensjon  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.1 Behandlingsmuligheter

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Prostatakreft har mange fasetter og kan ha et dramatisk aggressivt forløp, men hos andre være langsomt utviklende og kan hos mange pasienter forbli ubehandlet uten at det utvikles kliniske symptomer (250). Vi vet at sykdomsutvikling er nøye relatert til PSA, Gleason score og T stadium. Vi kan imidlertid ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet definere en gruppe som ikke trenger behandling. I de følgende avsnittene er listet opp risikostratifisering, eksisterende behandlingsteknikker, kliniske studier og evidensgrunnlag for anbefalinger for kurativ behandling av de forskjellige risikogruppene. Behandlingsanbefalingene må basere seg på pasientens allmenntilstand, sykelighet, forventete levetid, pasientens egne forventninger til behandlingen, og vurdering av antatt behandlingsnytte opp mot risiko for bivirkninger. Valg av behandling er følgelig en prosess hvor pasienten i samråd med legen må ta stilling til forskjellige behandlingsalternativer.

De forskjellige behandlingsalternativer

 • Aktiv overvåkning
 • Radikal behandling
  • Kirurgisk behandling.
  • Ekstern strålebehandling
  • Brachyterapi
  • Kombinasjoner av disse eventuelt med hormonbehandling
 • Utprøvende behandling
  • Kryoterapi
  • HiFu