Forside  6 Behandling med kurativ intensjon   6.1 Behandlingsmuligheter  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.1.1 Aktiv overvåkning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon

Aktiv overvåkning er et godt alternativ for pasienter med lavrisiko cancer. Pasienter som tilbys dette alternativet må følges jevnlig opp ved urologisk avdeling.

Anbefalinger Grad
Pasienter med lavrisiko cancer skal informeres om aktiv overvåkning som et aktuelt alternativ til radikal behandling. C
mpMR prostata/bekken bør gjøres før pasienten settes på aktiv overvåkning. C
Pasienten egnet for aktiv overvåkning er pasienter med klinisk stadium ≤ T2b, PSA < 10 ng/ml, biopsi ≤ Gleason score 6, 2 eller færre positive biopsier av minimum 8 biopsier og mindre enn 50% cancer av normal biopsilengde. C
Skjema for overvåkning: (1) PSA kontroll hver 3. mnd i 2 år og deretter PSA kontroll hver 6. mnd. (2) rebiopsi etter 1, 4 og 7 år .
Kriterier for oppstart av aktiv behandling: (1) Hvis PSA doblingstid er mindre enn 3 år eller rebiopsi viser Gleason score > 7 eller hvis flere enn 2 biopsier er positive, bør pasienten vurderes for radikal behandling. (2) Hvis pasienten er utilfreds med aktiv overvåkning, skal aktiv behandling drøftes og eventuelt tilbys pasienten.
PSA doblingstid regnes ut logaritmisk og flere websider er tilgjengelig for beregning av doblingstid*.
Prostate cancer Research International: Active Surveillance (PRIAS) er en stor europeisk observasjonsstudie der pasienter som behandles med aktiv oppfølging, kan inkluderes**.

*Prostate Cancer Nomograms: http://www.mskcc.org/mskcc/html/10088.cfm
**PRIAS: https://www.prias-project.org

Hensikten med aktiv overvåkning (aktiv monitorering, active surveillence) er å unngå unødvendig behandling hos menn med indolent prostata cancer ved bare å behandle de menn med cancer som viser tegn til progresjon. Dette må ikke forveksles med symptomrettet behandling (watchful waiting) der all behandling utsettes så lenge som tilrådelig og der radikal behandling er utelukket.

Kriterier bestemmende for om pasienten kan settes på aktiv overvåkning og kriterier for intervensjon hos pasienter på aktiv oppfølging, er fortsatt under evaluering (251;252).

Det pågår også studier med multiparametrisk (mp) MR og målrettede biopsiteknikker for bedre å stadiebestemme (stage) pasienter som er aktuelle for aktiv overvåkning. Det er også aktuelt med mpMR i oppfølgingskontroller av pasienter på aktiv overvåkning (186;253).

PRIAS (Prostate cancer Research International: Active Surveillance studien) kriteriene brukes ofte for å velge ut pasienter aktuelle for aktiv overvåkning (https://www.prias-project.org). Aktiv overvåkning kan også diskuteres med pasienter som har intermediær risiko cancer (254). De må følges med hyppige PSA kontroller og også rebiopseres etter et år eller hvis PSA begynner å stige. Hvis sykdommen viser tegn til progresjon må pasienten tilbys radikal behandling.