Forside  6 Behandling med kurativ intensjon   6.2 Kirurgi  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.2.1 Kirurgi og lymfeknutedisseksjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon:

Rutinemessig obturatoriestaging har mistet mye av sin aktualitet som stagingprosedyre. Jo høyere antall positive lymfeknuter jo kortere tid til progress (se kapittel om glandel staging under diagnostikk). Kirurgisk N-staging er beste metode for å påvise spredning.

Anbefalinger Grad
Hvis lymfeknutestatus er avgjørende for behandlingsvalg bør utvidet glandeldisseksjon foretrekkes. Ved planlagt radikal prostatektomi hos høyrisikopasienter bør det samtidig utføres utvidet bilateralt iliakalt lymfeknutetoilett. Hos intermediær risiko må det vurderes om det skal gjøres lymfeknutetoilett. C

Som stageingprosedyre ved intermediær og høyrisikopasienter

Det vises til kapittel Oppfølging av pasienter med prostatakreft.

Kun 38% av prostatas drenerende lymfeknuter er lokalisert til fossa obturatoria, og derfor har isolert fjerning av lymfatisk vev i dette området en begrenset verdi. En utvidet lymfeknutedisseksjon, hvor 63-75% av drenerende lymfeknuter er lokalisert, anbefales derfor i de tilfellene hvor man finner indikasjon for kirurgisk N-stadieinndeling (220). Ved N-stadieinndeling har CT og MR begrenset nytteverdi ved prostatakreft (221). I dag gis i større grad strålebehandling med bekkenfelt mot regionale lymfeknuter og/eller hormonbehandling, noe som gir mulighet for å eradikere evt. metastaser i de regionale lymfeknutene.

Lymfeknutedisseksjon i antatt kurativt øyemed

Det er studier som tyder på at et utvidet bilateralt lymfeknutetoilette som innbefatter området omkring iliaca communis opp til ureterkrysningen, langs iliaca externa og iliaca interna i tillegg til det tradisjonelle obturatorområdet kan være terapeutisk hos utvalgte pasienter med få lymfeknutemetastaser. Det er korrelasjon mellom antall fjernede lymfeknuter og tid til progresjon og enkelte pasienter har ikke PSA residiv etter 10 år uten adjuvant terapi (262). Et utvidet glandeltoilette gir økt morbiditet med lymfocele og lymfødem og må veies opp mot mulig gevinst (263;264).