Forside  6 Behandling med kurativ intensjon  6.4 Brachyterapi  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.4 Brachyterapi

6.4.1 Lavdoserate

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det implanteres permanent radioaktiv jod (125-I) eller palladium (103-Pd) i prostata med hjelp av transrektal ultralyd. Metoden tilbys for tiden ikke i Norge. Som ved høydoserate sparer man normalvevs-strukturen i rektum og blære, men strålefordeling og effekt er avhengig av kildenes plassering og lar seg ikke kompensere til forskjell fra høydoserate brachyterapi. Fordeler er kort behandlingstid, relativt lite ressurskrevende i forhold til ekstern behandling.

Lavdoserate brachyterapi med radioaktive korn (seeds) (125-I, 145 Gy eller 103-Pd, 125 Gy) synes å være likeverdig med ekstern strålebehandling og radikal kirurgi ved lav-risiko sykdom vurdert ut fra biokjemisk sykdomsfri overlevelse. Fordelen med metoden sammenlignet med ekstern strålebehandling er kortvarig behandling og på grunn av et bratt dosefall en relativ lav stråledose til omliggende organer. Brachyterapi er mindre egnet ved stor (> 60ml) eller liten (<15-20ml) kjertel, ved IPSS score >15, PSA > 50 ng/mL eller etter tidligere TUR-P.

Lavdoserate brachyterapi evidensgrunnlag

Det er kun en randomisert studie som sammenligner brachyterapi med andre radikale teknikker eller behandlingsutsettelse (325). Tidligere systematiske gjennomgang har ikke kunnet vise tilstrekkelig evidens til å kunne veie total og sykdomsspesifikk overlevelse ved brachyterapi opp mot andre radikale teknikker (326-328). For lavrisikogruppen synes det å være tilsvarende biokjemisk residivfri overlevelse mellom ekstern strålebehandling brachyterapi og radikal prostatektomi. Systematisk gjennomgang av bivirkninger ved de tre modaliteter antyder samme hyppighet, men noen kohortstudier antyder lavere frekvens av impotens, men hyppighet høyere av irritative og obstruktive urinveissymptomer ved brachyterapi (329;330).

Konklusjon

Lavdoserate brachyterapi med radioaktive korn (seeds: 125-I eller 102-Pd) synes å gi lik behandlingseffekt som ekstern strålebehandling eller radikal kirurgi ved lavrisiko sykdom vurdert ut fra biokjemisk overlevelse.