Forside  6 Behandling med kurativ intensjon   6.5 Kombinasjonsbehandling  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.5.3 Kjemoterapi og strålebehandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Kjemoterapi (docetaxel) gir forlenget overlevelse ved palliativ behandling av metastatisk prostatakreft (365), og flere randomiserte studier undersøker effkten av slik behandling som ledd i kurativ behandling av prostatakreft. I SPCG-13 studien ble høyrisiko pasienter randomisert til 6 sykluser med docetaxel eller observasjon etter radikal stråleterapi. Resultater av denne eller tilsvarende studier foreligger foreløpig ikke.