Forside  6 Behandling med kurativ intensjon  6.6 Innovative teknikker  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.6 Innovative teknikker

6.6.1 Primær kryobehandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Konklusjon:

Med 3. generasjon kryoteknikk er det rapportert biokjemisk residivfri overlevelse sammenlignbar med andre behandlingsmodaliteter (evidensgrad C). Impotens er vanlig etter cryoterapi av hele prostata. Evidens for langtids overlevelse og livskvalitet er enda ikke godt nok dokumentert. Fokal kryobehandling brukes i økende grad for å redusere bivirkning av behandlingen (evidensgrad C).

Anbefalinger Grad
Primær kryobehandling er et aktuelt alternativ for lav og intermediær risiko prostata cancer. C
Behandlingen bør foregå i kliniske studier.

Kryobehandling av prostata skjer ved at 12-15 kryonåler (17G) plasseres i prostata perinealt ved hjelp av TRUS og med pasienten i narkose eller spinal anestesi. Et varmende urethrakateter settes inn i urethra for å hindreskade her. Argon gass sirkulerer så gjennom kryonålene og genererer lav temperatur som fryser og ødelegger vevet. Nyere kryo teknikk muligjør at nålene kan reposisjoneres slik at de dekker prostatas eksakte størrelse og form. Etter prosedyren får pasienten et suprapubisk katetersom fjernes etter 1-2 uker avhengig av residual urin.

Behandling av hele prostata kjertel

Det er rapportert gode resulateter for PSA overlevelse (366-368). Resultatene varierer noe avhengig av hvilken PSA cut-off verdi som velges. Bahn et al (366)  rapporte 590 pasienter med 7 års biokjemisk overlevelse for lav-, intermediær- og høyrisiko pasienter på henholdsvis 61%, 68% og 61% der PSA cut off var < 0.4 ng/ml.

Jones et al (367) viste at hvis man la Phoenix definisjon til grunn (PSA nadir + 2 ng/ml) for recidiv så var 5 års biokjemisk overlevelse på 91.1 %, 78.5 % og 62.2 % for hhv lav, intermediær og høy risiko cancer (367).

Hovedbivirkning er impotens hos 72-100 % (369). Ca 1-18 % får urin inkontinens.

Fokal kryoterapi

Fokal kryobehandling brukes i økende grad for å unngå behandlingsbivirkninger. Ward et al. rapporterte 75% tre års biokjemisk overlevelse, bare 2 % fikk urin inkontinens mens 58% beholdt EF postoperativt (370).