Forside  6 Behandling med kurativ intensjon  6.6 Innovative teknikker  

6 Behandling med kurativ intensjon

6.6 Innovative teknikker

6.6.2 HIFU (Høy-intensiv fokusert ultralyd)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
HIFU er et behandlingsalternativ for pasienter med lav- og intermediær risiko prostata cancer. C
Primær HIFU er fortsatt å regne som utprøvende behandling og bør foregå i kliniske studier.

Primær HIFU behandling av lokalisert prostata cancer har vært i bruk over 15 år på flere tusen pasienter i Europa. HIFU utføres i spinal anestesi eller generell anestesi og prosedyren varer 2-3 timer. En endorektal probe som inneholder en ultralyd skanner og en HIFU behandlingsapplikator installeres i rektum. Proben sender ultralyd som er fokusert for å oppnå en høy effekt i målvolumet. Absorpsjonen av ultralyden medfører en temperaturstigning som ødelegger vevet. En kjøleballong som omgir proben beskytter det rektale vevet mot høye temperaturer. Et urethralt eller suprapubisk kateter benyttes etter prosedyren og kan vanligvis fjernes etter 3-4 dager.

HIFU behandling av hele prostata

Blana et al rapporterte gjennomsnittlig oppfølging 4.8 +/- 1.2 år hos 163 pasienter behandlet med primær HIFU og fant 5 års biokjemisk overlevelse på 75% (371). Seks prosent av pasientene fikk stressinkontinens grad 1-2 postoperativt. Ingen urethrorektale fistler ble observert. Etter HIFU hadde 56,8 % beholdt erektil funksjon (EF) tilfredsstillende for gjennomføring av coitus. Crouzet et al  fant 5 og 7 års PSA overlevelse på hhv 83 og 75% for lav risiko cancer og  72-63% for intermediær risiko cancer (372). Inoue et al fant tilsvarende PSA overlevelse som Crouzet et al  i et materiale med 7 års oppfølging. Videre fant de at 37 % av pasientene ble impotente etter behandlingen (373).

Fokal/hemi HIFU

Økende utbredelse av PSA testing har medført at stadig flere pasienter diagnostiseres med prostata cancer og majoriteten av disse utgjøres av lav risiko cancer (374). Den europeiske screeningstudien (ERSPC) har vist betydelig overbehandling og PIVOT studien (Abstrakt presentert på AUA 2011) viste liten eller ingen forskjell mellom observasjon og radikal prostatektomi.

Dagens radikal behandling av prostata cancer medfører erektil dysfunksjon, vannlatingsproblemer og bivirkninger fra endetarm hos en stor andel av pasientene.  Med fokal behandling av prostata cancer sparer med den ene lateralsiden av prostata slik at nerve-kar bunten her skånes og dermed reduseres erektil dysfunksjon (375). Bedre kvalitet på MR prostata og mulighet for målrettede biopsier gir bedre staging for fokal behandling av prostata cancer. Flere studier pågår, også i Norge.

Konklusjon

HIFU behandling av lokalisert prostata cancer synes å gi biokjemisk residivfri overlevelse for lavrisiko og intermediær risiko pasienter som er sammenlignbar med annen konvensjonell behandling. Langtidsoppfølging mangler imidlertid fortsatt. Behandlingen kan gjennomføres som dagbehandling og kan gjentaes. Færre pasienter utvikler urin inkontinens sammenlignet med radikal kirurgi. Endetarmsplager postoperativt er uvanlig og PSA nadir kommer etter 3 mnd. Ulemper etter behandling av hele prostata, er at 30-60 % mister erektil funksjon.
Fokal HIFU behandling gir færre bivirkninger og kan bli mer aktuelt med bedret staging metoder.