Forside  7 Oppfølging av pasienter med prostatakreft  

7 Oppfølging av pasienter med prostatakreft

7.1 Oppfølging av pasienter med prostatakreft generelt

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Siden kunnskapsbaserte (”evidence-based”) retningslinjer for oppfølging av pasienter med prostatakreft i stor grad mangler i litteraturen må de norske anbefalinger vidtgående baseres på enighet i og erfaringer fra fagmiljøet og det man kan konkludere med ut fra litteratur som omhandler andre medisinske tilstander (”consensus-based”). Kontrollene av pasienter med prostatakreft organiseres i samarbeid mellom urologiske avdelinger, onkologiske avdelinger og fastleger.

Det er to prinsipielle målsetninger for oppfølging av pasienter med prostatakreft:

 1. Diagnose av ny sykdomsaktivitet som indikerer vurdering av ny behandling.
 2. Prevensjon, diagnose og behandling av terapirelaterte bivirkninger.  

I tillegg kontrolleres pasienter som inngår i vitenskapelige studier med siktemål å frembringe ny kunnskap.