Forside  7 Oppfølging av pasienter med prostatakreft  

7 Oppfølging av pasienter med prostatakreft

7.2 Oppfølging av pasienter etter behandling med kurativ intensjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det anbefales kontroll 3, 6 og 12 måneder etter kurativ lokalbehandling. Deretter hvert halvår til 3 år etter behandling og senere årlig. D
Kontrollene bør være et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege. Det er viktig at det presiseres ovenfor fastlege hva som skal følges opp. D
Pasienter med stigende PSA under kontrollene hos fastlege bør henvises tilbake til spesialisthelsetjenesten.
Nye behandlingsprotokoller eller studier kan medføre behov for hyppigere kontroll hos spesialist.

Sykdomsaktiviteten kan i stor grad monitoreres ved hjelp av PSA. Stigende PSA betyr sykdomsprogresjon, men man bør være klar over at PSA produksjonen hos de mest udifferensierte tumorformer kan være lav (376;377). Rask PSA doblingstid kan indikere fjernmetastaser, mens en sakte stigende PSA konsentrasjon med lengre dobblingstid oftere indikerer lokale recidiv/restsykdom.

Enhver endring i PSAverdi som utløser tiltak, bør bekreftes med en påfølgende måling etter minst en uke.

Hos denne pasientgruppen bør nyoppståtte skjelettsymptomer utredes (skjelettscintigrafi eller MR).

Aktiv overvåkning bør foregå i regi av urologisk poliklinikk.