Forside  7 Oppfølging av pasienter med prostatakreft  7.3 Prevensjon, diagnose og behandling av langtidsbivirkninger  

7 Oppfølging av pasienter med prostatakreft

7.3 Prevensjon, diagnose og behandling av langtidsbivirkninger

7.3.1 Lokale bivirkninger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Henviser til kap.:

5-alfa-reduktasehemmere Erektil dysfunksjon
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) Vannlatningsproblemer
Kolesterolsenkende medisin Intestinale problemer

De fleste pasienter lærer å leve med de oftest milde-moderate strålerelaterte rektale problemer (sliming, urgency, tenesmer). Blødning fra rektum bør alltid føre til at det utføres sigmoideoskopi. NICE anbefaler at alle strålebehandlete pasienter får utført sigmoideoskopi hvert 5. år (379).