Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Annen lokalbehandling enn radikal prostatektomi, radikal stråleterapi og aktiv overvåkning anses som eksperimentell. Dette gjelder for high-intensity focused Ultrasound (HiFu), kryoterapi og all fokal behandling. All slik behandling bør kun gis i regi av kliniske studier.

I regi av Dr. Eduard Baco, Urologisk avd. ved OUS-Aker sykehus, foregår det en prospektiv randomisert nasjonal studie, hvor pasientene randomiseres mellom RP versus HIFU for lokalisert kreft i prostata (98).

EAU21, 6.1.5 Investigational therapies