Forside  

8 Behandling av residiv etter kurativ behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Radikal prostatektomi (RP) og radikal strålebehandling (RT) er de mest utbredte behandlingsmetoder for lokalisert prostata cancer. Mellom 27% og 53% av pasientene opplever at  PSA stiger i løpet 10 år etter avsluttet behandling og 16-35% av disse pasientene vil få andre linje behandling innen 5 år etter avsluttet radikal behandling (http://www.uroweb.org).

 • Målbar PSA etter radikal prostatektomi oppfattes som ikke radikalt behandlet sykdom
 • PSA-verdier større eller lik 0,2 ng/ml ved to ulike målinger etter radikal prostatektomi innebærer biokjemisk residiv (399)
 • Økning i PSA > 2,0 ng/mL over nadir verdi etter radikal strålebehandling innebærer Biokjemisk residiv (267).

Langt fra alle pasienter med biokjemisk recidiv utvikler klinisk recidiv med påfølgende metastaser og cancer død. Pound et al. fant i en post-RP serie at 34 % av pasientene med PSA recidiv utviklet metastaser etter median 8 år post RP (400). Det er ofte vanskelig å sikkert avgjøre om PSA recidivet skyldes lokalt recidiv av cancer er eller uttrykk for systemisk sykdom.

EAU guidelines 2011 (http://www.uroweb.org) bruker følgende kriterier:

 • Hvis PSA stigning kommer >3 år etter RP er det 80% risiko for at PSA stigningen skyldes lokalt recidiv
 • Systemisk recidiv predikeres med 80 % nøyaktighet hvis PSA stigning kommer < 1 år etter RP, PSA doblingstid (dt) < 4-6 mnd, Gleason score 8-10 og ved pT3b og pTxpN1
 • Lokalt recidiv etter strålebehandling dokumenteres med positiv prostata biopsi >18 mnd etter avsluttet RT og negativ metastase utredning.

AUA har formulert ”best practise statement” for salvage cryobehandling og disse kriteriene kan også anvendes på salvage metoder etter RT: Ikke tegn til infiltrasjon av cancer i vesicula seminalis, PSA<10 ng/ml (helst < 4ng/ml), negativ metastase utredning, PSA doblingstid på minst 16mnd og minst 10 års forventet levetid (401).

MRI prostata/bekken og PET/CT scan brukes i økende grad på pasienter som vurderes for salvage behandling (Se eget kapitel om MR og PET/CT). Betydningen av lokal kontroll ble vist i en studie av Zelefsky et al der 339 strålebehandlede pasienter ble fulgt i 10 år og der pasientene ble biopsert i gjennomsnitt 2.5 år etter avsluttet strålebehandling. I multivariat analyse var positiv post-RT biopsi en av de viktigste prediktorene for metastaser og cancer spesifikk mortalitet (402).

Salvage behandling er imidlertid ofte forbundet med betydelige bivirkninger i form av urin inkontinens og erektil dysfunksjon. Urethro rectale fistler sees også langt hyppigere etter salvage behandling.