Forside   8 Behandling av residiv etter kurativ behandling  8.1 Behandlingsmuligheter ved residiv  

8.1 Behandlingsmuligheter ved residiv

8.1.1 Aktiv observasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Se også kap. Palliativ behandling av lokalavansert eller metastaserende prostatakreft. Det er mindre grad av internasjonal konsensus omkring kriterier for å avvente oppstart av tumorrettet behandling ved påvist residiv etter tidligere radikal behandling. Dersom det er mulighet for potensielt kurativ behandling for lokalt residiv etter kirurgi eller stråleterapi, bør man ikke drøye lenge med tilbudet. I andre situasjoner kan det være gode grunner til å avvente oppstart av systemisk og tildels plagsom behandling av residiv / metastaser inntil pasienter utvikler symptomer eller situasjonen blir mer truende på kort sikt. Ved kjent eller mistenkt residiv bør pasienten uansett informeres om hvilke symptomer som indikerer mer truende utvikling, og det bør være klare avtaler vedrørende det videre kontrollopplegg.