Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 11. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 3019
 • ISBN - 978-82-8081-648-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.11.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Induksjonskjemoterapi ved hormonsensitiv sykdom:

Docetaksel-21:

75 mg/kvm hver 3. uke, med eller uten kontinuerlig prednisolon 10 mg/døgn, totalt 6 kurer

Kastrasjonsresistent sykdom: Første kjemoterapilinje

Docetaksel-21:

75 mg/kvm hver 3. uke + prednisolon 10 mg/døgn

Docetaksel-14:

50 mg/kvm hver 2. uke + prednisolon 10 mg/døgn

Docetaksel ukedose:

30 mg/kvm ukentlig i 5 av 6 uker + prednisolon 10 mg/døgn

Kastrasjonsresistent sykdom: Andre kjemoterapilinje

Kabazitaksel:

20 mg/kvm eller 25 mg/kvm hver 3. uke + prednisolon 10 mg/døgn