Forside  

9 Palliativ behandling av lokalavansert eller metastaserende prostatakreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Når det påvises sikre fjernmetastaser fra prostatakreft,må tilstanden ansees som uhelbredelig.Mange pasienter kan leve bra i årevis med metastatisk sykdom, og dør av helt andre årsaker. Det foreligger nå en rekke muligheter både til livsforlengende behandling og god symptomlindring. Det er uklart om behandling av metastaser i tidlig, asymptomatisk fase gir en signifikant gevinst på lengre sikt vedrørende leveutsikter eller livskvalitet, i forhold til mer avventende holdning forutsatt nøye oppfølging og behandling ved mer truende utvikling. Trenden går i retning av tidligere og mer aktiv terapeutisk holdning også ved metastatisk / avansert prostatakreft.