8.1 Lokalavansert, ikke kurabel prostatakreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Hormonbehandling bør vurderes hos alle pasienter med lokalavansert prostatakreft, men tidspunkt for oppstart kan individualiseres. Kombinasjon med moderne stråleterapi for å oppnå best mulig lokal kontroll bør alltid vurderes. C
Hvis det ikke foreligger metastaser, kan hormonbehandlingen gis som antiandrogen monoterapi for å redusere grad av bivirkninger. C
Kirurgisk avlastende behandling ved obstruksjon av øvre og/eller nedre urinveier skal alltid vurderes. D
Strålebehandling ved lokalavansert sykdom kan gi langvarig lokal palliasjon og bør om mulig alltid vurderes før tilstanden blir intraktabel. A

Dette representer en heterogen gruppe, fra påvist spredning gjennom kapsel (T3A) til innvekst i nærliggende organer (T4). Alder og grad av komorbiditet vil påvirke indikasjon for å tilby lokal radikal behandling med potensielt kurativ intensjon.

Mange av pasientene med lokalavansert prostatakreft vil også ha manifeste metastaser til lymfeknuter og/eller skjelett, som krever systemisk palliativ behandling.