9.3 Behandling av pasienter med kastrasjonsresistent sykdom (CRPC)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Innledende opplysninger

De siste årene er det utviklet flere nye medikamenter til bruk hos pasienter med kastrasjonsresistent sykdom. En oppdatert versjon av hele handlingsprogrammet vil foreligge i løpet av 2016. Det er det siste året tatt flere beslutninger i Beslutningsforum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 

19.05.14: Kabazitaxel (Jevtana ®) innføres ikke

17.11.2014: Enzalutamid (Xtandi®) og abiraterone acetat (Zytiga®) vurderes som medisinsk likeverdige medikamenter ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft. Xtandi skal med dagens prisforhold være førstevalg framfor Zytiga ved 2. linjebehandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatakreft

17.11.2014: Denosumab (Xgeva®) skal ikke brukes til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved benmetastaser fra solide tumorer med mindre zoledronsyre ikke kan brukes av medisinske årsaker

23.02.2015: Radium 223 (Xofigo®) kan innføres til behandling ved kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser.

Fra tidligere versjon av handlingsprogrammet:

EAU Guidelines (2012) definerer kastrasjonsrefraktær sykdom som:

 • Serum kastrasjonsnivå av testosteron (< 1,7 nmol/l
 • Tre påfølgende stigninger av serum PSA målt med over 1 ukes mellomrom, hvorav to av målingene har 50 % stigning over nadir av PSA-nivået, PSA økningen skal være > 2 ng/ml).
 • Seponering av eventuelle antiandrogener i minst 6 uker.
 • PSA progresjon tross andre linje hormonbehandling (enten antiandrogen og seponering eller annen sekundær hormonbehandling).
 • Progresjon av skjelettmetastaser (progresjon eller nytilkommet 2 eller flere lesjoner ved skjelettscan eller av bløtdelsmetastaser i henhold til RECIST kriterier).

Størrelsesorden 1500 nye pasienter vil hvert år utvikle kastrasjonrefratær, avansert prostatakreft i Norge. Tidligere var dette regnet som en preterminal fase i sykdomsutviklingen, men i dag vil de fleste av disse pasientene være kandidater for en eller flere linjer med behandlingstilbud som kan gi klinisk signifikant forlengelse av levetid og bedret livskvalitet.