9.3.1 PSA progress uten påvist metastaser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2358
 • ISBN - 978-82-8081-402-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 07.07.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2009
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

For pasienter uten påviste metastaser, men med stigende PSA nivå til tross for kastrasjonsnivå av testosteron er trenden åg tilby tidlig initiering av annenlinje endokrin terapi eller cytostatika, men dokumentasjonen er meget begrenset. En bør unngå at behandling gir pasienten mer besvær enn sykdommen bare for å oppnå ”PSA kosmetikk”. Vanligste andre linje behandling i Norge er for tiden tillegg av antiandrogen, eventuelt rotasjon av antiandrogen. Pasienter med lokalavansert prostatacancer bør vurderes med henblikk på ”profylaktisk palliativ” strålebehandling. Lokal behandling (stråleterapi, HIFU eller endog prostatektomi) bør vurderes i utvalgte tilfeller ved biopsi-verifisert lokalt residiv, uten holdepunkt for metastaser.