Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 17.11.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2861
 • ISBN - 978-82-8081-609-2
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 11.11.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.12.2020
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Metastatisk prostatakreft defineres som spredning til lymfeknuter over delingsstedet til arteria iliaca interna, skjelettet og/eller andre organer. I det følgende omtales et skjønnsmessig utvalg av klinisk relevante problemstillinger. For fullstendig oversikt vises til EAU-guidelines.