Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Markører

   

  5.3.5 PSA hos menn med arvelig betinget økt risiko for prostatakreft

  PSA hos menn med arvelig betinget økt risiko for prostatakreft

  Menn med påvist genfeil i et gen som gir økt risiko for behandlingstrengende prostatakreft (for eksempel BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6 og PMS2) bør måle PSA årlig fra 40 års alder. Henvisning til urolog for videre undersøkelser ved PSA på minst 2,5 ng/ml eller ved rask stigning.

  Menn uten påvist genfeil, men med en førstegradsslektning med prostatakreft 60 år eller yngre, eller flere nære slektninger med prostatakreft uavhengig av alder bør måle PSA årlig hos fastlege fra 40 års alder. Før slik screening igangsettes er det hensiktmessig å henvise pasienten til medisinsk genetisk avdeling for utredning av kreftrisiko med genetisk veiledning og testing. Genetisk utredning kan bidra til å avklare om han har behov for andre kontroller i tillegg, og om slektninger skal tilbys testing og oppfølging.

  [Toppen]