Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 17.11.2020

Versjon 8. utgave
IS-nr 2861
ISBN 978-82-8081-609-2
Status Publisert
Revidert dato 11.11.2020
Publiseringsdato 11.12.2020
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer