Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft

Versjon 7. utgave
IS-nr 2358
ISBN 978-82-8081-402-9
Status Publisert
Revidert dato 07.07.2015
Publiseringsdato 01.12.2009
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer