Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 01.11.2021

Versjon 11. utgave
IS-nr 3019
ISBN 978-82-8081-648-1
Status Publisert
Revidert dato 01.11.2021
Publiseringsdato 11.12.2020
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Johannessen, Klepp, Berge, et. al.
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer