Standarder for behandling og helseomsorg for transseksuelle, transpersoner og personer som ikke er kjønnsnormative

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykisk-helse/behandlingsmodell-av-transseksuelle%281%29?lenkedetaljer=vis)