Distriktspsykiatriske sentre - med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen

(/retningslinjer/psykisk-helse/distriktspsykiatriske-sentre-ndash-med-blikket-vendt-mot-kommunene-og-spesialiserte-sykehusfunksjoner-i-ryggen%281%29?lenkedetaljer=vis)