Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: mishandling av barn i hjemmet, andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn, misbruk av rusmidler under graviditet

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykisk-helse/helsepersonells-plikt-og-rett-til-a-gi-opplysninger-til-barneverntjenesten-politiet-og-sosialtjenesten-ved-mistanke-om-mishandling-av-barn-i-hjemmet-andre-former-for-alvorlig-omsorgssvikt-av-barn-misbruk-av-rusmidler-under-graviditet%281%29?lenkedetaljer=vis)