Posttraumatisk stresslidelse: håndtering av PTSD hos voksne og barn i primær og spesialisthelsetjenesten

(/retningslinjer/psykisk-helse/post-traumatic-stress-disorder-the-management-of-ptsd-in-adults-and-children-in-primary-and-secondary-care-pdf%281%29?lenkedetaljer=vis)