Retningslinjer for medikamentell utredning og behandling

(https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykisk-helse/retningslinjer-for-medikamentell-utredning-og-behandling%281%29)