Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det overordnede ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken er tillagt staten ved NAV. Det gjelder både å formidle arbeid og sikre inntekt ved arbeidsledighet. Alle arbeidssøkere har rett til å få vurdert behovet for hjelp og tjenester fra NAV.

NAV kan tilby en rekke arbeidsrettede tiltak og økonomiske støtteordninger til ulike målgrupper, inkludert personer med psykiske lidelser. I tillegg til det ordinære tiltaks­apparatet har NAV også hatt en rekke tiltak gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (431). En samlet oversikt over tilbudene innen NAV finnes på NAVs hjemmesider (432).

Kommunen har et generelt ansvar for å gi opplysning, råd og veiledning til vanskeligstilte på arbeidsmarkedet. I mange tilfeller kan det være kommunen som kartlegger den ­enkeltes arbeidsevne, framskaffer arbeid og driver individuell oppfølging. Det gjelder særlig de mest vanskeligstilte på arbeidsmarkedet. Mange kommuner tilbyr også ­forskjellige former for arbeidstrening og arbeidsrettede tilbud.