Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Inndelingen av de alvorligste psykiske lidelsene i henholdsvis schizofreni og bipolar lidelse går tilbake til Kraepelins (Emil Kraepelin 1856–1926) kategoriske inndeling. Like lenge som denne inndelingen har eksistert, har det vært klart at det finnes andre ­tilstander med psykosesymptomer som ikke helt passer inn i denne todelingen.

Det dreier seg om tilstander av episodisk art, med en relativt god fungering mellom episodene, men uten klar stemningssymptomatologi, eller tilstander preget av en mer vedvarende, men avgrenset psykosesymptomatologi. En del av disse tilstandene starter etter klare, ytre påkjenninger, mens andre kan starte mer umerkelig og uten tydelig utløsende faktorer.

Omtrent 10 % av alle psykoselidelser som ses i behandlingsapparat, tilhører denne blandede gruppen med «andre psykoser». De enkelte tilstandene er isolert sett relativt sjeldne, og vi har derfor dårlig empirisk kunnskap om dem. De diagnostiske grensene i dagens diagnosesystem er også satt ut fra det som er tilgjengelig av empiriske studier. Ved usikkerhet er grensene satt basert på enighet mellom fagpersoner. Nedenfor ­kommer en kort beskrivelse av disse psykoselidelsene.