Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Vrangforestillingene som forekommer i vrangforestillingslidelser, har et innhold som ikke er troverdig, og som beskriver fenomener som de fleste vil være uenige i at er virkelige. Disse psykosetilstandene kalles også for paranoide psykoser, som er et annet navn på vrangforestillingslidelser. Den oftest forekommende vrangforestillingen er forestillingen om forfølgelse. Begrepet paranoid har etter hvert både i allmenn og psykiatrisk språkbruk blitt synonymt med forfølgelsesforestillinger. I tillegg til forestillinger om å bli forfulgt kan personer med vrangforestillingslidelser også ha forestillinger om å bli bedratt, være objekt for forelskelse, ha en alvorlig sykdom eller spesielle evner, ha feilaktige tanker om religiøse temaer eller i noen tilfeller en blanding av disse. Personen kan ha én enkelt vrangforestilling, eller flere nært beslektede sådanne, som henger sammen i et paranoid system. Dersom det forekommer hallusinasjoner eller affektforstyrrelser, skal disse være lite omfattende og være relatert til temaer i forestillingene. Depresjon er ikke uvanlig og vil av vedkommende ofte relateres direkte til vrangforestillingen.

Diagnostisk skiller ICD-10 mellom vrangforestillingslidelser med en varighet på over tre måneder og akutte paranoide reaksjoner med varighet på under tre måneder. Diagnosen vrangforestillingslidelse (F22) er derfor basert på forekomsten av vedvarende vrangforestillinger uten schizofreniforme symptomer. Det skal heller ikke forekomme uttalte negative symptomer, desorganisering eller omfattende kognitive vansker. Funksjonsnivået er derfor relativt godt, med unntak av områder som er trukket inn i vrangforestillingene. Vrangforestillinger er vanlig hos eldre (se kapittelet Eldre) med kognitiv svikt og kan også ses ved alkoholmisbruk (eksempelvis overdreven sjalusi) og flere andre rus- eller forgiftningstilstander. Organisk årsak til vrangforestillinger bør derfor ikke utelukkes.