Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (10) § 12–5 fastslår at Helsedirektoratet er den eneste aktøren med mandat til å utvikle og vedlikeholde nasjonale faglige ­retningslinjer og veiledere. Nasjonale faglige retningslinjer gir uttrykk for det direktoratet anser som god kunnskapsbasert praksis på utgivelsestidspunktet, og inneholder ­systematisk utviklede faglige anbefalinger som viser nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging. Retningslinjen er ment som et hjelpemiddel i de avveiningene tjenesteytere må gjøre for å oppnå faglig forsvarlighet i tjenesten, og som et virkemiddel for å sikre god kvalitet, riktige prioriteringer og for å hindre uønsket variasjon.