Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Leder av arbeidsgruppen:

 • Jan Olav Johannessen, sjeflege dr.philos. ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitets­sjukehus, og professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ­Universitetet i Stavanger.

Medlemmer av arbeidsgruppen:

 • Anne Fjell, klinisk sosionom og spesialkonsulent i familiearbeid ved Regionalt kompetanse­senter for tidligintervensjon ved psykoser, TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
 • Anne Martha Kalhovde, psykiatrisk sykepleier og stipendiat, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Norsk sykepleierforbund.
 • Arnhild Almås, brukerrepresentant, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.
 • Bjørg Nitteberg Sørensen, overlege, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, Legemiddelverket (fra august 2010).
 • Else-Marie Løberg, førsteamanuensis, psykologspesialist, Universitetet i Bergen og ­Helse Bergen HF. Norsk psykologforening.
 • Even Sundal, spesialist i indremedisin, Legemiddelverket (til august 2010).
 • Ingrid Melle, seksjonsoverlege, professor dr.med., Enhet psykoseforskning, Avdeling FoU, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.  
 • Jan Magne Sørensen, brukerrepresentant, Hvite Ørn (fra mars 2012).
 • John Ole Jørgensen, klinisk sosionom, Sykehuset Telemark. Fellesorganisasjonen (til mars 2011).
 • Leila Hodali, spesialist i allmennmedisin og styremedlem i Norsk Forening for Allmennmedisin, Bergen (fra august 2010).
 • Manjit Kaur Sirpal, Legeforeningen, spesialist i allmennmedisin (til august 2010).
 • Petter Dahle, sosionom og faglig rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • Roger Hagen, Ph.d, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, NTNU. Norsk psykologforening.
 • Torbjørn Garberg, brukerrepresentant, Mental Helse til mars 2011.
 • Helsedirektoratets prosjektleder for arbeidet har vært seniorrådgiver Åste Herheim fram til august 2010 og fra august 2010 seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt.

Else-Marie Løberg har også ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet tekst og ­utformet anbefalinger til unge med psykoselidelser. Denne gruppen har bestått av:

 • Greta Jentoft, helsesøster, Tromsø kommune.
 • Jo Erik Brøyn, overlege, Oslo Universitetssykehus, Psykisk helse barn og ungdom.
 • Kjersti Karlsen, psykologspesialist, Regionalt kompetansesenter for tidligintervensjon ved psykoser, TIPS Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.
 • Rune Johansen, barne- og ungdomspsykiater, privatpraktiserende.

Det har i tillegg vært brukt konsulenter på andre spesialfelter. Disse har vært:

 • Miljøterapi: Overlege Jan Ivar Røssberg
 • Eldre: Psykologspesialist Mirka Kraus og psykiater Asgeir Bragason
 • Arbeid:  Overlege Erik Falkum
 • Den samiske befolkningen: Overlege Helge Haugerud
 • Personer med psykisk utviklingshemming:  Overlege Siv Helene Høidal, forsker ph.d.­ Trine Lise Bakken og psykolog Arvid Nicolai Kildahl
 • Hørselshemmede, døve og døvblinde: Overlege Hege Saltnes, psykologspesialist/ ­doktorgradsstipendiat Beate Øhre, psykologspesialist Knut Petter Sæthre Langlo, psykolog Hanne Urnes

Jurister i Helsedirektoratet har gitt juridisk bistand i arbeidet.

Habilitet

Alle deltagerne i arbeidsgruppen har avgitt skriftlige erklæringer der de har redegjort for mulige faglige eller økonomiske interessekonflikter knyttet til dette arbeidet. Helse­direktoratet har vurdert deltagerne i arbeidsgruppen med hensyn til habilitet. Ingen er funnet inhabile med hensyn til å delta i arbeidet med retningslinjen.