Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Begrunnelsen for å utarbeide ny nasjonal faglig retningslinje var blant annet behov for revidering av Kliniske retningslinjer for utredning og behandling av schizofreni fra 2000 (553). Siden den gangen har det kommet til mye ny kunnskap om forståelse, utredning og behandling av psykoselidelser. Nyere kunnskapsbaserte metoder på dette feltet er av stor betydning for at personer med psykoselidelser skal kunne opprettholde eller ­forbedre evnen til å mestre et selvstendig liv og delta i skole, arbeid og sosiale nettverk.