Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Helsedirektoratet har i arbeidet med retningslinjen for utredning, behandling og ­oppfølging av personer med psykoselidelser fulgt internasjonale krav til retningslinje­arbeid. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av medlemmer som har brukerkompetanse, klinisk kompetanse fra ulike deler av tjenesteapparatet og vitenskapelig kompetanse. I tillegg har en bredt sammensatt referansegruppe og konsulenter med spesiell ekspertise gitt innspill underveis i arbeidet. Helsedirektoratet gjennomførte en tre måneders ekstern høring og fikk inn 47 høringssvar. Disse er vurdert og tatt hensyn til i dokumentet.

Metoden AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) (549) er benyttet for å sikre at arbeidet med retningslinjen har fulgt en strukturert og nøyaktig utviklingsmetode. I tillegg har Retningslinjer for retningslinjer (550) og Helsedirektoratets metodebok for utarbeidelse av faglige retningslinjer (551) vært hjelpemidler i prosessen.

I utarbeidelsen av anbefalingene er metodikk fra Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) brukt, og vurderingene som ligger til grunn for anbefalingene, er dokumentert ved hjelp av et skjema basert på Considered judgement form (552) fra SIGN.