Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det gjøres stadig utprøvinger av legemiddelbehandling for å bedre det kognitive ­funksjonsnivået (285). Det kan synes som om nyere antipsykotika (andre- og tredje­generasjonslegemidler) har noe positiv effekt (290). En må imidlertid ta forbehold om at slike studier oftest er legemiddelfinansierte og bare undersøker bruk av ett legemiddel om gangen under mer kontrollerte forhold enn en ser i vanlig klinisk praksis. Legemidler med antikolinerge bivirkninger kan derimot ha negativ effekt på hukommelse og ­innlæring (291).

Tilrettelegging, ulike hjelpemidler og praktisk hjelp kan være nyttig og eventuelt kreve et samarbeid mellom flere tjenesteytere. Det kan være alt fra enkle visuelle hjelpemidler, som dagtavler, til mer avanserte tekniske hjelpemidler som datamaskiner og mobil­telefoner med spesialfunksjoner. Det finnes flere hjelpemidler og metoder som kan bidra til å lette organiseringen av egen hverdag, huske avtaler og praktiske gjøremål m.m., blant annet systematisert gjennom metoden Cognitive Adaptation Training (292).

Generell ergoterapeutisk kompetanse og kunnskap om tilrettelegging og teknikker for å lette organiseringen av hverdagen som er utviklet for andre grupper, vil kunne være til nytte også ved nedsatt kognitiv fungering ved psykose. Det finnes råd til pasienter og pårørende om praktisk tilrettelegging i heftet Kognitiv svikt ved psykoser fra Psykiatrisk Opplysningsfond (293).

Tilrettelegging innen skole og arbeid kan være viktige tiltak. Arbeid og utdannelse er vesentlig for tilfriskning og selvrealisering, og tilpasninger for å unngå overbelastning og stress bidrar til at pasienten/brukeren kan mestre oppgavene også i perioder med økte utfordringer. Enkelte ungdommer og unge voksne vil i et utdanningsløp kunne ha nytte av tilpasset opplæring. Dette innebærer å få tilpasset undervisningens innhold og nivå, omfang, målsetning og/eller organisering. Se mer i kapittelet Skole, utdanning og arbeid.