Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Når valg av legemiddel skal tas, kan behandlende lege bruke Statens legemiddelverks database for interaksjoner (312), slik at dosering og alternative legemidler kan vurderes.

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner er i varierende grad brukt som ene- eller tilleggsbehandling av angst, uro, søvnvansker og agitasjon i akutte faser av schizofreni og andre psykoser. Med ­unntak av enkelte studier, som viser omtrent likeverdig effekt av benzodiazepiner og antipsykotiske legemidler når det gjelder å håndtere psykotisk agitasjon, finnes det ikke tilstrekkelige kontrollerte studier til å underbygge konkrete behandlingsråd for denne legemiddelgruppen. Benzodiazepiner brukes også til håndtering av angst og søvn­vansker i stabile faser, men her bør det utvises stor forsiktighet på grunn av risiko for toleranse- og avhengighetsutvikling (336;337).

Stemningsstabiliserende legemidler

For pasienter med schizoaffektive lidelser med uttalte stemningssvinginger kan det være aktuelt å forsøke stemningsstabiliserende legemidler. Det finnes imidlertid ikke tilstrekkelig med kontrollerte studier til klart å underbygge at stemningsstabiliserende legemidler har spesifikke tilleggseffekter utover bruk av antipsykotika alene i denne gruppen. En har heller ingen klare holdepunkter for at tillegg av stemningsstabiliserende legemidler har en tilleggseffekt hos pasienter med schizofreni uten stemnings­svingninger og med dårlig behandlingsrespons på ordinære antipsykotika (338–340).

Antidepressiva

En rekke antidepressiva har vært brukt i behandlingen av depresjon ved schizofreni. Enkelte studier gir holdepunkter for at standard serotonin-reopptakshemmere (SSRI-preparater) og enkelte serotonin-noradrenalin-reopptakshemmere (SNRI) kan ha god effekt. På grunn av små studier og varierende metodologi er det foreløpig ikke grunnlag for å gi konkrete anbefalinger basert på metastudier (341).

Kosttilskudd

Enkelte studier tyder på at enkelte former for omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for utvikling av psykose hos pasienter med høy risiko for psykoseutvikling. Det er ­imidlertid ikke påvist effekt av kosttilskudd på symptomatologien ved schizofreni og andre psykoser (342).

Electroconvulsive therapy (ECT)

En gjennomgang av kontrollerte studier tyder på at ECT i kombinasjon med anti­psykotiske legemidler kan føre til raskere symptombedring hos pasienter som har behov for rask symptomkontroll (343).