Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pasienter med psykoselidelser bruker mer nikotin og koffein enn andre. Høyt forbruk av nikotin påvirker cytokrom P450-systemet og øker aktiviteten særlig av CYP 1A2, som er viktig i metabolismen av blant annet haloperidol, olanzapin og clozapin. Dette betyr at storrøykere kan trenge opp mot dobbelt så høye doser som ikke-røykere. Koffein blir metabolisert gjennom det samme systemet, og høyt kaffeforbruk kan redusere serumkonsentrasjonen av legemidlene.

Spesielle matvarer kan også påvirke cytokrom P450-systemet. Grapefrukt hemmer enkelte av disse enzymene og kan dermed øke serumkonsentrasjonen. Enkelte grønnsaker, som kål og brokkoli, vil øke aktiviteten av enkelte enzymer og dermed føre til redusert serumkonsentrasjon.

Når det gjelder vurdering av eventuell interaksjonsproblematikk, bør alle pasienter ­spørres om de bruker naturmidler.