Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det anbefales videre behandling i minimum to år etter første psykoseepisode og fem år eller lengre etter tilbakefall hos pasienter som fyller diagnosekriteriene for schizofreni (320;321). For personer med kortvarige psykoser vil det vanligvis anbefales noe kortere forebyggende behandling.

Sammen med pasienten gjøres det en vurdering av hvor alvorlige de negative psyko­sosiale konsekvensene av den aktuelle episoden er. Det er vanskelig å forutsi hvem som risikerer tilbakefall etter avsluttet legemiddelbehandling. Generelt sett øker risikoen med alvorlighetsgraden av psykosesymptomer pasienten har hatt i behandlings­perioden. Nedtrapping bør skje langsomt.

Etter at behandlingen er avsluttet, er risikoen for å få tilbakefall størst de første ­månedene, og faller deretter gradvis (297;320). Risikoen for tilbakefall etter avsluttet behandling er også stor for pasienter som er tidlig i sykdomsforløpet. Nyere studier viser at kun 4–20 % av pasientene som avsluttet behandling, var uten tilbakefall eller alvorlig symptomoppblomstring etter 15–18 måneder (320;322). Det finnes ingen kontrollerte studier som har lang nok observasjonstid til å si sikkert når risikoen for tilbakefall avtar.

Fordi tilbakefallsrisikoen er stor umiddelbart etter seponering, bør alle pasienter tilbys oppfølging en periode etter at de har avsluttet legemiddelbehandling. Det bør lages en kriseplan med varselsymptomer på tilbakefall, se Kriseplan. Oppfølgingen kan skje i samarbeid med fastlege. Også pasienter som avslutter behandlingen tidligere enn anbefalt, bør tilbys den samme tette oppfølgingen.