Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det er et utgangspunkt at behandlingen til enhver tid skal bygge på faglig anerkjente og evidensbaserte metoder og tilnærminger. Graden av evidens vil variere blant behandlings­formene som omtales, avhengig av tilgang på studier og erfaringsbasert kunnskap.

Omfattende forskningslitteratur på feltet viser at det er empirisk evidens for flere ­virksomme elementer i psykosebehandling; legemiddelbehandling, psykoedukativt (kunnskapsformidlende) (209) familiesamarbeid og kognitiv terapi. Det er også ­dokumentert at kontinuerlig oppfølging over tid i form av en tillitsfull relasjon mellom behandler og pasient er av stor betydning for forløp og tilfriskning.

Behandlingen avhenger av i hvilken sykdomsfase en får kontakt med pasienten, alvorlighets­grad, symptombilde, sosial situasjon og andre individuelle faktorer. Dette omtales som «fasespesifikk behandling».

Behandlingen må evalueres og endres etter hvert som pasientens helsetilstand og fungering endrer seg. Dette gjelder både spesifikke behandlinger som legemidler og psykologisk behandling og graden av kontroll og støtte til egenmestring.