Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Når en person utvikler en psykose, vil også familiemedlemmer kunne bli involvert i ­sykdomsutviklingen og møte store utfordringer både med hensyn til å forstå hva de står overfor, hvordan de kan være til hjelp, og hvordan de skal ivareta sin egen situasjon.

Behandlingsforskning på familieinklusjon ved psykoselidelser har vist gode resultater med å tilrettelegge for et samarbeid mellom pasienten, aktuelle familiemedlemmer og behandlingsapparatet.

Pårørende må involveres i overensstemmelse med regler om taushetsplikt og pasient- og brukerrettighetslovens regler om pårørendes rettigheter. Det vises til Helsedirektoratets veileder Pårørende – en ressurs (17) og omtalen i kapittelet Pårørende.

Et familiesamarbeid må tilpasses pasientens alder, situasjon, problematikkens varighet og sykdomsbelastning. I utformingen av familiesamarbeidet må det utøves klinisk skjønn når det gjelder hvordan tilbudet kan tilpasses familiens opplevelse av sin egen situasjon og motivasjon for å bli involvert i behandlingen.

Opplæring i og implementering av familiesamarbeid

Relevante behandlingsenheter bør til enhver tid ha tilstrekkelig antall fagpersoner som har tilegnet seg kompetanse på familiesamarbeid ved psykoser, og som har spesifikk kunnskap om psykoseutvikling og behandlingsmetoder. I disse behandlingsenhetene bør ledelsen ved enhetene tilrettelegge for tilstrekkelige ressurser til opplæring og gjennomføring av kunnskapformidlende familiesamarbeid samt veiledning til fag­personene som gir tilbudet. Det bør også oppnevnes en lokalt ansvarlig for å videre­utvikle og opprettholde tilbudet om psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoselidelser.