Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Et psykoedukativt familiesamarbeid er utviklet på bakgrunn av studier av sammenhengen mellom aktuelle miljøbetingelser og forløp hos personer med en schizofrenilidelse, expressed emotions-forskningen (215), stress-/sårbarhetsteori, atferdsteori og ­kunnskap om redusert kognitiv funksjon ved psykoser (221).

Et psykoedukativt familiesamarbeid består av fire hovedelementer:

 1. følelsesmessig støtte
 2. undervisning i stress-sårbarhet, utvikling av psykose og behandling
 3. råd og hjelp til å senke et forhøyet engasjement og forventinger
 4. hjelp til å løse dagligdagse utfordringer på en strukturert måte ved hjelp av virksom kommunikasjon

Et psykoedukativt familiesamarbeid må være av en varighet som gir mulighet for å justere forståelse, tid til å opparbeide gode løsningsstrategier og mulighet for at pasienten kan delta når det er mulig. Dette samarbeidet gjennomføres over tid, minimum 9–12 ­måneder, og bør inneholde minst 10 sesjoner.