Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Familier til pasienter med en langvarig psykoselidelse, som bor sammen med eller har nær kontakt med pasienten/brukeren, bør få et tilbud om familiesamarbeid.

Det bemerkes imidlertid at familien bare kan involveres i behandlingen dersom ­pasienten samtykker til det eller det foreligger hjemmel i lov, for eksempel pasient- og brukerrettighetsloven (7) § 3–3. Det gjelder egne regler for barn under 16 år. Det vises til Helsedirektoratets veileder Pårørende – en ressurs (17).

I tillegg til punktene i kapittelet Familiesamarbeid i tidlig fase er følgende viktig:

 • Støtte familiemedlemmer i å ta i bruk enkel kommunikasjon, gjenkjenne tidlige tegn på tilbakefall og komme til enighet om en felles plan for å løse utfordringene.
 • Invitere familiemedlemmer til å samarbeide om innhold i og evaluering av behandlingsplan og individuell plan hvis pasienten samtykker.
 • Støtte familien i å tilpasse forventningene til pasientens fungering.