Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pasienter med førstegangspsykose som fortsatt er psykotiske etter tre måneder, bør ­tilbys en spesielt tilrettelagt behandling. Det finnes foreløpig ikke etablerte faste ­programmer for disse pasientene («non-responders») i Norge, men med støtte i ­internasjonal litteratur (238) anbefales følgende:

 • å gjennomføre en ny diagnostisk vurdering
 • å vurdere om legemiddelbehandling er gjennomført i henhold til anbefalingene
 • å måle serumkonsentrasjon
 • å vurdere om psykososial behandling som psykoedukativt familiesamarbeid og ­individuell psykoterapi er tilbudt og gjennomført som anbefalt
 • undersøke om det finnes andre årsaker til at pasienten fortsatt er psykotisk, for ­eksempel rusmiddelbruk (inkludert alkohol), bruk av andre forordnede legemidler eller somatisk sykdom
 • tilby clozapin, jf. Behandling av pasienter med dårlig behandlingsrespons