Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Tradisjonelle behandlingsmetoder ved psykoselidelser/schizofreni er ikke rettet mot kognitive vansker (285). Det forskes på å utvikle metoder for kognitiv trening som gir spesifikk opptrening av kognitive funksjoner. Dette må ikke forveksles med kognitiv atferdsterapi, som er en egen samtaleterapeutisk metode (se Kognitiv atferdsterapi).

Det finnes ulike typer programmer for kognitiv trening, noen er papir- og blyantbaserte, men mest vanlig er de som er databaserte. Treningen er av fast varighet og hyppighet og kan foregå i en gruppe (286). Treningen involverer pedagogiske virkemidler som ­tilbakemeldinger, øvelse, repetisjon og læring av strategier. I mange programmer fokuserer en også på å overføre det en lærer gjennom trening, til hverdagssituasjoner.

Målsettingen for kognitiv trening er å forbedre den kognitive funksjonen og gjennom dette forbedre det generelle funksjonsnivået. Studier av effekten av kognitiv trening har gitt blandede resultater, og behandlingsretningslinjer fra Storbritannia (238) påpeker at det trengs flere studier før en kan slå fast at kognitiv trening har effekt.

I Norge har en gjennomført en studie av ungdom der en fant en viss positiv effekt på oppmerksomhetsfunksjonen (286). Det finnes også nyere oversiktsartikler som argumenterer for en forsiktig optimisme med hensyn til effekten av kognitiv trening (287). Fordelene ved kognitiv trening kan være økt livskvalitet, særlig i kombinasjon med andre behandlingsformer (288). Organisert arbeidsrehabilitering er prøvd ut, med positive resultater, for personer med schizofrenidiagnose, og det kan se ut som arbeidsrehabilitering (særlig arbeid med bistand) i kombinasjon med kognitiv trening gir bedre resultater enn arbeidstrening eller kognitiv trening alene (288;289).