Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kunstterapi omfatter musikkterapi, dramaterapi, danseterapi og bildende kunst. I de senere årene har forskjellige former for kunstterapi vært tatt i bruk i arbeidet med ­pasienter som har psykoselidelser (265;266). Disse terapiformene har i den senere tid blitt tydeligere definert, og det har også blitt fokusert skarpere på fasespesifikke ­tilnærminger og lidelsens symptomatologi (267).

I noen land er fellesbetegnelsen «art therapies» etablert for ulike former av denne behandlingstilnærmingen (268), men en tilsvarende fellesbetegnelse og samordning av utdanninger eksisterer ikke i Norge. I Norge finnes det bare godkjente utdanninger for den musikkterapeutiske behandlingen.

Forskning viser at musikkterapi er særlig effektivt for å redusere negative symptomer. Det er også indikasjoner på at virkningen av en slik behandling er til stede seks måneder etter at intervensjonen er avsluttet. Musikkterapi er like effektivt for pasienter som er innlagt på døgnenheter, som for dem som får poliklinisk behandling (265;269). ­Forskning viser at musikkterapi både kan inngå i behandling innen psykisk helsevern (265;270) og i kommunalt arbeid (267).