Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det er et kommunalt ansvar å tilrettelegge for aktiviteter for brukere som ikke kan være i arbeid eller nyttiggjøre seg allmenne aktivitetstilbud. Kommunale etater, frivillige ­organisasjoner, frivillighetssentraler, eldresentre, idrettslag og flere kan utvikle ulike tilbud. Aktivitetene bør dekke ulike interesser, slik at de oppleves som meningsfulle og bidrar til mestring. Det finnes undersøkelser som viser sammenheng mellom kulturell deltagelse og helse (370;380).