Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Kartlegging av nettverk er en viktig del av et helhetlig oppfølgingsarbeid og bruk av nettverkskart kan være en egnet måte å gjøre dette på.

I pasientens/brukerens nettverk kan det finnes personer som kan gi støtte og åpne for nye muligheter. For personer med lite sosialt nettverk kan det være aktuelt å gjenoppta kontakt med familiemedlemmer eller tidligere venner. For andre er det mest aktuelt å skape nye vennskap. Mulighetene for å bli kjent med nye mennesker kan ligge i eget bo- eller nærmiljø eller på sosiale treffsteder.

Nettverksintervensjoner kan være spesielt viktig ved kriser og innleggelser. Alvorlig psykisk lidelse kan gi opplevelse av tap, nederlag og utestenging fra egne livssammenhenger (373). Størrelsen på nettverket kan ha betydning for aktivitet og bedret ­funksjonsevne for personer med psykoselidelser (374). Tilgang på god sosial støtte gir raskere tilfriskning (375).