Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Å legge til rette for sosiale fellesskap og meningsfulle aktiviteter er en sentral oppgave innen psykisk helsearbeid. Aktivitetene må ta utgangspunkt i den enkeltes interesser og i størst mulig grad foregå på allmenne arenaer. Å oppsøke disse arenaene, som for ­eksempel kino, kafé, bibliotek eller treningssenter, kan være vanskelig å gjøre alene. For noen kan det å ha med seg en person være tilstrekkelig til at de opparbeider seg trygghet til å oppsøke slike steder på egen hånd, mens andre har behov for en ledsager over lengre tid.

Personen som følger, kan være en ansatt i kommunen eller rekruttert gjennom ordningen med støttekontakter. Frivillige organisasjoner tilbyr også følgetjenester til mennesker med psykiske lidelser. I noen tilfeller vil det være gunstig at brukeren og følgepersonen kjenner hverandre godt fra før.

En trygg og tillitsfull relasjon kan ha stor betydning for brukeren de første gangene han/hun oppsøker nye aktiviteter. Det kan også være viktig at ledsageren kjenner til brukerens reaksjonsmønstre i møte med fremmede steder og personer. Å bli kjent med noen ­utenfor hjelpesystemet kan oppleves som befriende og være det som motiverer til ny aktivitet.

Undersøkelser viser gode resultater når tjenesteapparatet tilrettelegger for at brukeren får mulighet til å utvikle nye relasjoner (376). Et viktig poeng er at relasjonen oppleves som gjensidig og vennskapelig. Denne typen samvær kan for mange føles mer autentisk, fordi det handler om medmenneskelighet framfor behandling og terapi (377). Brukeren bør selv få avgjøre hvem ledsageren skal være. Dersom det rekrutteres støttekontakt utenfra, anbefales det at støttekontakten får opplæring og veiledning.