Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Behandlingsplan

Effekten av behandlingstiltak bør vurderes regelmessig i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende. Dersom pasientens historie inkluderer selvskading, selvmords­forsøk eller voldsproblematikk, må en gjennomføre jevnlige risikovurderinger. En tverrfaglig behandlingsplan som inkluderer alle igangsatte tiltak, er et godt hjelpemiddel for evaluering.

Pasientens egen vurdering

Ved evaluering av behandlingsplanen er pasientens egen vurdering av tiltakenes effekt vesentlig for planlegging og samarbeid om videre behandling og oppfølging.

Legemidler og somatisk helse

All legemiddelbruk innebærer risiko for uønskede virkninger. Det er viktig å overvåke dette fra starten av behandlingen, slik at disse kan forebygges eller reduseres. Legemiddel­gruppene har noe forskjellige bivirkningsprofiler, først og fremst ved at første­generasjons preparater (FGA) gir økt risiko for nevromuskulære bivirkninger, og andregenerasjons preparater (AGA) gir økt risiko for å utvikle kardiovaskulære risiko­faktorer.

Blodprøver og kliniske undersøkelser som gjøres ved oppstart, skal gjentas hyppig den første tiden, og minst én gang i året for stabile pasienter.

Evaluering av familiesamarbeid

Alle pasienter og pårørende bør få anledning til å gi fortløpende tilbakemelding på ­tilbudet de får. Ved avsluttet behandling bør de få evaluere behandlingen og måten de har blitt møtt på. TIPS Sør-Øst har videreutviklet et skjema som måler bruker­tilfredshet ved deltagelse i flerfamiliegruppe, se vedlegg 4.