Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Den somatiske helsetilstanden bør undersøkes jevnlig hos pasienter med psykose­lidelser. Dette er spesielt viktig for pasienter som bruker antipsykotiske legemidler.

Oppfølgingen av somatisk helse skjer oftest hos fastlegen / i samarbeid med fastlegen. Fastlegen er sentral i det forebyggende helsearbeidet med rådgivning om kosthold, mosjon og røykeslutt. Røykesluttprogrammer i regi av helsetjenesten gir større ­sannsynlighet for røykfrihet.

Overdødelighet hos pasienter med psykoselidelser skyldes i hovedsak hjerte-/kar­sykdommer og lungesykdommer. Retningslinjene for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer beskriver hvilke pasienter som skal ha legemidler for å forebygge slike lidelser (294). For pasienter som har tegn på hjerte-/karsykdom eller utvikling av diabetes, finnes det egne retningslinjer for når en skal starte behandling.