Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1957
 • ISBN - 9788280812421
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2013
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Behandlingselementene er de samme som ved etablert psykoselidelse, men anti­psykotiske legemidler er ikke indisert før det foreligger klare psykosesymptomer og en sikker diagnose (54).

Behandling i denne fasen retter seg mot de plagene som pasienten beskriver, vanligvis angst, depresjon og endret selvopplevelse (210;211), se også «Varselfasen» (prodromalfasen). Gode og støttende relasjoner og samtaler kan bidra til å bremse eller bryte en negativ prosess. Ellers består behandlingen av psykologiske terapiformer, psykoedukativt familie­samarbeid og sosiale støttetiltak, som beskrevet i dette kapitlet.